Algemene voorwaarden - Pilates Premium Place

Algemene voorwaarden

 • De lesgelden dienen vooraf per automatische incasso, via Ideal of contant te worden voldaan.
  U ontvangt hier altijd vooraf een bericht over via ons online systeem.
 • Abonnementen worden per maand gefactureerd ongeacht hoeveel lessen er in deze maand plaatsvinden.
  In de contributies zijn 5 weken vakantie en eventuele feestdagen verrekend. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald.
 • Rittenkaarten hebben een vastgestelde geldigheidsduur, niet opgemaakte ritten binnen dit tijdschema worden niet vergoed.

 De einddatum van de rittenkaart vind u terug in uw persoonlijk overzicht via het online systeem.

 • Alle abonnementsvormen hebben een minimale contracttermijn van 2 maanden en word maandelijks automatisch verlengd met 1 maand.
 • Opzeggingen dient u zelf via mail of het online account systeem aan te geven.
  Hiervoor wordt altijd 1 maand opzegtermijn in acht genomen
 • Bij tijdige afmelding, drie uur voor aanvang les, kan een les worden ingehaald, deze staat vermeld op je account. Zonder afmelding word de les afgeboekt.
  Afmelden en een vervangende les inboeken kan via ons online systeem..
 • Een abonnement blokkeren kan alleen in overleg voor een geldige reden, vakanties worden niet geblokkeerd (uitgezonderd 60+ in overleg)
  Stuur een mail naar info@pilatespremiumplace.nl
 • Pilates Premium Place kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of blessures die ontstaan zijn tijdens deelname aan de
  Geef voorafgaand aan de les altijd eventuele blessures door aan de docent. Raadpleeg bij twijfel eerst uw arts voordat u start met pilates.
 • Pilates Premium Place is niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of zoekraken van uw eigendommen
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens, waaronder het juiste email adres.
  Pilates Premium Place houd u op de hoogte van eventuele belangrijke veranderingen via mail en pushberichten.

  Pilates Premium Place huis en gedragsregels:
  *De openbare zitruimte is voor iedereen toegankelijk om plaatst te nemen. Bij eventuele bijeenkomsten op het openbare plein kunt u relaxt zitten boven op de vide.
  *Koffie of thee kunt u zelf uit het apparaat tappen in de keuken en bedraagt €0,60 cent. Het geld dient u contant in het daarvoor bestemde potje deponeren,
  dit in goed vertrouwen.
  *Houd de kleedkamer, toiletten, douches en keukenruimte netjes na gebruik.
  *De Pilates/sport ruimte niet betreden met buitenschoenen i.v.m. hygiëne.
  *Gebruikte Pilates matten en of toestellen worden door deelnemers na gebruik schoongemaakt met de daarvoor bestemde ontsmettingsmiddelen.
  *Voor de standaard matten dient u een eigen handdoek te gebruiken.
  *Geen tassen meenemen in de Pilates/sport ruimte, deze kunt u achterlaten in de daarvoor bestemde lockers.
  *Er is voldoende Parkeerruimte rondom Businessdome.
  *Fietsen kunt u plaatsen bij de hoofdingang op de hoek van de brouwer en de kuiper.
  *Gedraag je netjes en vermijd overlast naar derden ook in de openbare gezamenlijk ruimtes.